• (+31) 0636563421
  • remko@zaeijenbeheer.nl
Postcoderoos zonnepanelen

Postcoderoos zonnepanelen

Nederlandse gemeenten willen overgangsperiode van half jaar

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) pleit in een position paper voor een overgangsperiode van een half jaar voor de postcoderoosregeling die vervangen wordt door de postcoderoossubsidie. De komende weken behandelt de Tweede Kamer het Pakket Belastingplan 2021 en in het kader van die behandeling heeft de VNG een position paper naar de Tweede Kamer gestuurd. In het document wordt onder meer aandacht gevraagd voor de postcoderoosregeling die de vereniging rendabel wil houden. Vervangen in 2021 Minister Wiebes bevestigde op Prinsjesdag de postcoderoosregeling voor zonnepanelen in 2021 definitief te vervangen door een nieuwe subsidieregeling. Energiecoöperaties kunnen hun aanvragen voor de nieuwe subsidie van postcoderoosprojecten met onder meer zonnepanelen en windmolens vanaf 1 april 2021 indienen. De VNG schrijft de postcoderoosregeling als een belangrijk middel te zien voor het bouwen van draagvlak voor de energietransitie. ‘Voor de gemeenten geldt dat de regeling een middel moet zijn dat draagvlak voor energietransitie vergroot door burgers te laten meedoen en meeprofiteren. Dat het een subsidie wordt met veel minder administratieve rompslomp is positief, net als dat de geldstroom voor coöperaties zekerder wordt. Er zijn echter nog steeds een aantal bedenkingen bij de vernieuwde postcoderoos.’ Businesscase verslechtert nog altijd ​Zo ziet ook de VNG de bedragen die genoemd worden in het eindadvies van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) als een verbetering ten opzichte van het conceptadvies, maar in veel gevallen nog steeds als een verslechtering ten opzichte van de huidige regeling. ‘Dit komt voornamelijk omdat gerekend wordt met een businesscase welke is gebaseerd op geleend geld. Lokale coöperaties lenen in veel gevallen weinig of geen geld, zeker in het geval van zonnedaken. Ook vallen door de strakke limieten aan de grootte van projecten initiatieven van ambitieuze coöperaties of juist passende, kleinschalige initiatieven buiten de boot. Gemeenten zijn bezorgd dat daardoor coöperaties zullen gaan afhaken.’ Terugverdientijd van 7 jaar Een goede postcoderoosregeling helpt volgens de VNG om meer ‘zon op dak’ voor elkaar te krijgen. De organisatie houdt daarom het volgende pleidooi: ‘Een goede verdeling van lusten en lasten moet ondersteund worden met een goede, vernieuwde postcoderoosregeling met een terugverdientijd van 7 jaar. Een overgangsregeling van minimaal een half jaar is nodig tussen de regelingen. Dus tot 31 juni 2021 moet er een keus zijn tussen de 2 regelingen.’ Bron: solarmagazine